Jacqueline Harpman, Jo, que no he conegut els homes

Jacqueline Harpman, <i>Jo, que no he conegut els homes</i>

«Parlar és existir»

#JacquelineHarpman #Joquenoheconegutelshomes #moiquinaipasconnuleshommes #yoquenuncasupedeloshombres #EdicionsdelPeriscopi #llegirencatalà #novela #distopia #dones

🤯 M’agraden els llibres que parlen de dones fortes, que em fan veure el valor del saber («Saber serveix per saber!», reivindica la protagonista del llibre, que ni tan sols sap el seu nom), que m’ensenyen a dominar la solitud, que em mostren què són la llibertat i la dignitat, que m’ajuden a entendre que el plaer es troba en la curiositat satisfeta i en la bellesa del cel.

‘Jo, que no he conegut els homes’ compleix amb una destresa profunda tots aquests requisits, però arriba amb tanta intensitat al fons de les coses, mira tan de cara la mort, que ha fet esclatar la meva zona de confort lectora. En alguns moments de la lectura no em sentia preparada per sortir de la cova, per obrir els ulls a la veritat i el dolor del llibre, però, finalment, ha valgut la pena. 🤯

Share: Twitter Facebook
Sonia de Luis's Picture

Sobre Sonia de Luis

Me gradué en Filología Hispánica y he cursado algunos másteres y posgrados relacionados con la comunicación, la edición y el asesoramiento lingüístico. Trabajo como correctora, traductora y asesora lingüística desde hace más de diez años. He investigado sobre la despatriarcalización del discurso político. Leo y reseño en @noterminesloslibros.

Barcelona https://scribere.es